top of page
New collaborations.png
Menu
לוגו WeR1

הבית לעסקים קטנים בישראל

קהילה תומכת של מעל 11,000 בעלות ובעלי עסקים, מענקי צמיחה ומגוון כלים מקצועיים לפיתוח העסק שלך, ללא עלות.

מידע נוסף

להורדת האפליקציה והצטרפות לקהילה:

Info

שיתופי פעולה בין חברי קהילת העסקים

Collaborations_chat.png

מקום מקצועי לשאילת שאלות ולהתייעצות

Onepager_phone_placeholder (1).png

סביבת ידע עשירה ומותאמת לעסקים קטנים

Welearn_new.png
אייקון מענקי צמיחה

מענקי צמיחה

מתן מענקים עד 30 אלף שקלים לחברי קהילת העסקים העומדים בקריטריונים, לצורך פיתוח וצמיחת העסק.

* האפשרות להגיש מועמדות למענק צמיחה באמצעות האפליקציה תיפתח בחודשים הקרובים.

Grants2.png
אייקון שיתופי פעולה
אייקון פורום העסקים
אייקון WeLeaRn

מחויבים להצלחת העסקים הקטנים בישראל

הבית לסולידריות חברתית הוא חל"צ (חברה לתועלת הציבור) מטעם קרן משפחת שעשוע,

אשר הוקם בשעת חירום נוכח משבר הקורונה. אנו מאמינים כי העסקים הקטנים הם נדבך חיוני בכלכלה הישראלית וחשוב לחזק ולפתח אותם. אנו עושים זאת באמצעות עידוד הסולידריות החברתית בין בעלות ובעלי עסקים, והענקת כלים מקצועיים, מענקי צמיחה וליווי מקצועי לעסקים נבחרים.

מעל 13,800 בעלות ובעלי עסקים
כבר חלק מקהילת העסקים של         

בעלות ובעלי עסקים בקהילת WeR1
WeR1 logo 1 - English.png

Download the App:

WeR1 Logo.png
bottom of page