Privacy Policy

Our Privacy Policy is written in Hebrew. Please Contact us for information in other languages.

 

מדיניות פרטיות זו ("מדיניות הפרטיות") מסדירה את האופן שבו אנו, הבית לסולידריות חברתית מטעם ענת ואמנון שעשוע בע"מ (חל"צ) ("החל"צ", "אנחנו", "שלנו" או "אנו"), משתמשים במידע האישי (כהגדרתו להלן) בקשר לשימוש שלך באפליקציה שלנו, לרבות השתתפותך בתכנית המענקים, בפלטפורמה לשיתופי פעולה בין עסקים ובמסגרת הצגת והצעת כלים שונים עבור בעלי עסקים ("השירותים" או "האפליקציה" כהגדרתה בתנאי השימוש).

1. תנאי שימוש. מדיניות פרטיות זו מהווה חלק מתנאי השימוש של האפליקציה ("תנאי השימוש"). כל מונח אשר אינו מוגדר במדיניות פרטיות זו, יפורש בהתאם לתנאי השימוש.

2. הסכמה ושינוי. אינך מחויב מבחינה משפטית לספק לנו מידע אישי, ואתה מאשר בזאת שמסירת המידע האישי שלך נעשית מבחירתך ומרצונך החופשי להשתמש באפליקציה ו/או בשירותים. עם זאת, תשומת ליבך כי אם בחרת להשתמש באפליקציה או להגיש בקשה למענק , נצטרך פרטים מזהים, פיננסיים ואחרים על מנת לאמת את זהותך, את שימושך בכספי המענק, ככל שתקבלם, ולמטרות אחרות כפי שיפורטו להלן.

בשימושך באפליקציה, לרבות בחלקים הזמינים בה למי שאינו בעל חשבון, פתיחת חשבון או הגשת מועמדות לתכנית המענקים, אתה מסכים לתנאי מדיניות הפרטיות שלנו, ולכל איסוף, עיבוד ושיתוף של המידע האישי למטרות המפורטות בה.

אם אינך מסכים למדיניות פרטיות זו, אנא הימנע מכל שימוש באפליקציה. אנו רשאים לשנות את מדיניות הפרטיות לפי שיקול דעתנו בכל עת, ושימוש באפליקציה משמעותה הסכמה לתנאי מדיניות הפרטיות העדכנית באותו הזמן באפליקציה.

3. איזה מידע אישי אנו אוספים וכיצד אנו אוספים אותו?

"מידע אישי" פירושו כל מידע שעשוי לשמש, לבדו או עם מידע אחר, לזיהוי אישי של אדם, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, שם פרטי ושם משפחה, כתובת דוא"ל, מספר זהות או פרטי קשר אחרים. גם מידע שמשתמש ימסור במסגרת פורום באפליקציה, הודעות שישלח אלינו או אל משתמשים אחרים, מידע פיננסי הנוגע למשתמש, דירוגים שונים ביחס אליו ו/או אל שירותיו – עשוי להיחשב למידע אישי כאשר ניתן לקשור אותו לאדם ספציפי.

נכון לעתה, אנו מאפשרים גישה מוגבלת לאזורים באפליקציה גם מבלי שיידרש לפתוח חשבון ולמסור מידע נוסף. אולם, אנו מקבלים ו/או אוספים מידע אישי ממך בדרכים הבאות:

3.1. יצירת חשבון בסיסי. על מנת להשתתף באפליקציה ושירותיה (למשל, בתכנית המענקים) תתבקש, להירשם לאפליקציה וליצור חשבון באמצעות הקלדת פרטים כגון שם מלא, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון נייד לאימות ולבחור סיסמה ("החשבון"). אנו עשויים לשלב בהליך יצירת החשבון אימות דו-שלבי וכן לאפשר לך להזדהות באמצעים ביומטריים אשר נשמרים על מכשיר הטלפון שלך.

3.2. חשבונות מסוגים שונים. אנו עשויים לאפשר סוגי חשבונות שונים באפליקציה, אשר לכל אחד מהם יתאפשרו שירותים שונים (למשל, בסיסי, מתקדם, פרמיום וכיו"ב). ככל שתרצה ליהנות מהיתרונות השמורים למשתתפים מסוגים מתקדמים יותר, בהתאם למפורט בתנאי השימוש, נצטרך לאמת את זהותך ולקבל אודותיך מידע נוסף, למשל, את תעודת העסק שלך, רקע על העסק שלך, רקע אודותיך, העתק ת.ז שלך וכיו"ב. כך למשל, באמצעות החשבון הרלוונטי, תוכל להשתתף בתכנית המענקים שלנו ולהגיש בקשה לקבלת מענק, לאפשר לבעלי עסקים אחרים באפליקציה להתרשם משירותיך ולפנות בבקשה או הצעה לשיתוף פעולה.

ככל שנאפשר ליצור חשבון באפליקציה באמצעות חיבור לחשבון הפייסבוק שלך או רשת חברתית אחרת ("חשבון הפייסבוק"), פעולה זו תאפשר לך לקשר את חשבונך באפליקציה לחשבון הפייסבוק שלך. אם תבחר באפשרות זו, תידרש לאשר את החיבור וכן את סוגי המידע (שעשויים לכלול פרטים אישיים) שנקבל מפייסבוק וסוגי הפעילויות שאנו עשויים לבצע בקשר עם חשבון זה. לידיעתך, כדי להשתמש באפשרות זו, יהיה עליך להיות מחובר לחשבון פייסבוק קיים, וייתכן שיהיה עליך להיכנס אליו, באמצעות שם משתמש וסיסמה. למען הסר ספק, איננו מהווים צד ליחסים בינך לבין פייסבוק (או כל רשת חברתית או אתר דומים) ואנו ממליצים לך לעיין היטב בתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של פייסבוק ושל כל אתר או אפליקציה אשר באמצעותם תתחבר לאפליקציה ולוודא שאתה מסכים להם.

3.3. מידע שיתקבל במסגרת הגשת המועמדות לתכנית המענקים. כחלק מהגשת המועמדות לתכנית המענקים, תתבקש למסור מידע לגביך, כבעל העסק לגביו מתבקש המענק, כגון שם, מצב משפחתי, תאריך לידה ודרכי יצירת קשר עמך. כמו כן, ייתכן ותתבקש למסור מידע ביחס לעסק שלך, כגון סוג העסק, תאריך הקמתו ותעודת עוסק מורשה. בנוסף, כחלק מהליך הגשת המועמדות שלך ו/או של העסק שלך לתכנית המענקים, תתבקש למסור את "סיפור העסק" שלך במסגרתו תספר, בין היתר, רקע על העסק והעומדים מאחוריו, וכן תפרט את השימוש המתוכנן במענק שהנך מייחל לקבל.

3.4. מידע שיתקבל במסגרת קבלת המענק. ככל שתיבחר להגיש מועמדות לקבלת מענק, תתבקש למסור לחל"צ נתונים אישיים נוספים, ובכלל זה ביחס למצבך הכלכלי, מצבך האישי, עיסוקך וכל מידע אישי אחר בקשר אליך או עסקך, כמו גם נתונים כאמור ביחס לצדדים שלישיים אשר קשורים אליך (לרבות נתונים אישיים ביחס לבני המשפחה שלך או של השותף בעסק, ככל שהדבר רלוונטי), הכל בהתאם וכמוסדר בהסכם המענק (כהגדרתו בתנאי השימוש).

מידע שיתקבל כתנאי למענק או לאחר קבלתו. בנוסף, כפי שמוסדר בהסכם המענק, יהיה עליך למסור לחל"צ, או מי מטעמה, קבלה או חשבונית כתנאי לקבלת המענק כהחזר על סכומים שהוצאת בהתאם להסכם המענק וכן מידע ונתונים נוספים ביחס למצבו של העסק לאחר שתרכוש את השירות או הכלי עבורו קיבלת או תקבל מאתנו מענק וכן ביחס למצב העסק עם סיום התכנית וקבלת המענק, השימוש בו, אופן השימוש בו וכיו"ב. מובהר כי היכולת שלנו לשמור על קשר ולבחון את השינוי שחל בעסק בנקודות זמן שונות ולאורך הזמן הינו מרכיב אינטגרלי וחשוב בהתקשרות בינינו.

3.5. פרטי יצירת קשר. אם תפנה אלינו, למשל באמצעות משלוח טופס מקוון שנעמיד לרשותך או בכל דרך אחרת, תתבקש למסור לנו מידע מסוים כגון שמך, כתובת הדוא״ל שלך ותוכן הפניה.

3.6. תמיכה בדוא"ל ובאמצעים אחרים, לרבות WhatsApp. אנו שואפים לספק תמיכה או שירות במגוון אמצעים ופלטפורמות, ומשכך, כל מידע אישי שיימסר במסגרת הערוצים השונים, לרבות ב- WhatsApp העסקי שלנו, יישמר ויעשה בו שימוש לצרכי מתן השירות, תמיכה, שיפור השירות, למידת העדפות לקוחותינו, זיהוי ואבטחת השירות. 

3.7. פורום ותכנים פומביים. במסגרת האפליקציה ייתכן שנאפשר שימוש בפורומים במסגרתם כל בעל עסק יוכל לפרסם תכנים בהתאם לתנאי השימוש. בין היתר, הפורמים עשויים לשמש כבמה להצעת שיתופי פעולה, חבירה בין עסקים, פרסום שירותים, תיוג עסקים, אנשים או תחומים ועוד. באופן כללי, כל מידע שתבחר לשתף במסגרת הפורומים של האפליקציה עשוי להיות חשוף לכלל משתמשי האפליקציה (לרבות המשתמשים בסיסיים ביותר). לכן, נא מסור אך ורק מידע שהנך מעוניין שיהיה חשוף לציבור.

3.8. חיפוש עסקים ושיתופי פעולה. כאמור לעיל, האפליקציה עשויה לאפשר חיבורים מסוגים שונים בין עסקים, אנשי מקצוע ולקוחות. בין היתר, בעלי עסקים המשתמשים באפליקציה יוכלו לרכוש מוצרים ושירותים זה מזה, ואף לפרסם מודעות והצעות רלוונטיות בנושא. במסגרת זו, אנו עשויים לאסוף את פרטי הצדדים, פירוט על שיתוף הפעולה ביניהם, עלויות (כולל חשבוניות), חוות דעת על השירות ו/או התנהלות הצדדים ואף נבקש מענה על משוב, ביקורת, דיווח על הצלחה/אי הצלחה, ועוד.

3.9. דירוגים וביקורות. במסגרת האפליקציה בעלי עסקים ועסקיהם עשויים לקבל דירוגים וביקורות מסוגים שונים, בהתאם לתנאי השימוש, ורמת הפעילות והמעורבות שלהם באפליקציה. במסגרת זו, כל הפרטים שיצוינו בביקורות, לרבות כותביהם, בעלי העסק בהם הביקורת עוסקת יאספו וישמשו אותנו לבחון האם עסק ראוי וזקוק למענק, וכן אנו עשויים להציג את הביקורת במלואה או בחלקה לציבור המשתמשים באפליקציה. בנוסף, האפליקציה תכלול דירוג לעסקים אשר יושפע מחוות דעת שיקבלו, שיתופי פעולה, מידת השיתוף בנוגע לעסק שלהם ועוד. הדירוגים אף עשויים להיות מוצגים באופן ציבורי.

3.10. שיחות מוקלטות. ככלל, השיחות במוקד השירות שלנו עשויות להיות מוקלטות לצרכי בקרה, תיעוד ושיפור השירות.

3.11. קבצי Log. אנו עשויים להשתמש בקבצי לוג. המידע המופיע בקבצי ה-log כולל כתובת IP, סוג דפדפן, חותמת תאריך/זמן, עמודי הפניה/יציאה, פעולות סינון, הקלקות וכל מידע אחר העשוי להימסר לנו מהדפדפן שלך, אנו עשויים להשתמש במידע כאמור לצורך ניתוח מגמות, ניהול השירותים, מעקב אחר תעבורת המשתמש בשירותים ולצורך איסוף מידע דמוגרפי.

4. האופן שבו אנו עושים שימוש במידע אישי

השימוש במידע אשר תמסור לנו וייאסף על ידנו כאמור לעיל, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין - וזאת למטרות המפורטות להלן:

4.1. על מנת לאפשר לך ולאחרים שימוש באפליקציה, ובכלל זה השתתפות בתכנית המענקים שלנו, דירוג ובחינת עסקים, שיתופי פעולה והתנהלות באפליקציה או בקשר אליה.

4.2. על מנת לבחון את מועמדותך והתאמתך לתכנית המענקים, לרבות על מנת לבחון את נכונות המידע שנמסר על ידך.

4.3. על מנת לבחון את תהליך מתן המענקים מטעמנו, להפיק לקחים ולשפר את מתן השירותים שלנו, לרבות הצלחת ויעילות תכנית המענקים והשגת יעדיה, אף לאחר סיומה.

4.4. בהתאם לדין, אתה מסכים שנשתמש בכתובת הדוא"ל שלך וכל אמצעי אלקטרוני או אחר: (א) לשלוח לך בכל תקשורת שיווקית/פרסומת שלדעתנו עשויה לעניין אותך (לרבות באמצעות מייל ו-SMS) ולשלוח לך עדכונים או חדשות בנוגע לשירותים שלנו.

4.5. לענות לפניות שלך אלינו.

4.6. על מנת לעדכן אותך בנוגע לתהליך הרישום לתכנית המענקים ו/או סטטוס השתתפותך, זאת לרבות באמצעות שליחת דוא"ל או SMS בהתאם לפרטים שמסרת בעת ההרשמה.

4.7. על מנת לבחון את השתתפותך בתכנית המענקים בהתאם לתנאי השימוש, מדיניות הפרטיות והסכם המענק (ככל שזה ייחתם אתך).

4.8. לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו, בתנאי השימוש ו/או בהסכם המענק (ככל שזה ייחתם אתך).

4.9. לצרכי תיעוד, רגולציה וצרכים משפטיים.

5. שיתוף המידע האישי עם צדדים שלישיים

לא נעביר את המידע שמסרת לנו לצדדים שלישיים, למעט במקרים הבאים:

5.1. לפי הסכמתך או במקרה שהדבר כרוך במתן השירות. כך למשל, לנותני שירותים מטעמנו אשר מסייעים לחל"צ בפעילותה ובתכנית המענקים ו/או שנשכרו לביצוע שירותים בשם החל"צ. בין אלו, ניתן למצוא ספקים שעוזרים לנו לבחון בקשות למענק (למשל, רואי חשבון ויועצים מקצועיים), מידע כאמור עשוי להיות מועבר גם לספקים במדינות אחרות, לרבות בארה"ב.

5.2. לספקים המסייעים לנו בתפעול האפליקציה, אבטחתה וההיבטים הטכנולוגים שלה. מידע כאמור עשוי להיות מועבר גם לספקים במדינות אחרות, לרבות בארה"ב.

5.3. במקרה שתפר תנאי השימוש או מדיניות פרטיות זו או את הסכם המענק (ככל שייחתם אתך) או אם תבצע פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה;

5.4. במקרה של כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין החל"צ;

5.5. בכל מקרה שהחל"צ תסבור כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק גוף או רכוש (לך או לצד שלישי) או בקשר לחקירה לחשדות למעשים בלתי חוקיים;

5.6. במקרה בו החל"צ נדרשה על פי חוק להעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באפליקציה, או במסגרת תכנית המענקים, לרבות אם יתקבל בידי החל"צ צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי או במענה לבקשה מרשות אכיפה או רשות ממשלתית או ציבורית אחרת.

5.7. אם החל"צ תארגן את פעילות תכנית המענקים במסגרת תאגיד אחר היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד כאמור את המידע שנאסף אודותיך.

5.8. כאמור לעיל, סיפור העסק שלך וכל מידע שפורסם באיזור הפתוחים למשתמשים באפליקציה, או מידע שמהקשרו וטיבו ראוי להיות מוצג, לפי שיקול דעתנו, לכלל משתמשים האפליקציה, יוצג למשתמשים נוספים בתכנית המענקים.

6. "עוגיות" וטכנולוגיות דומות. במסגרת שירותינו, באפליקציה ומחוצה לה, אנו עשויים להשתמש בכלים כדוגמת ״עוגיות", קבצי זיהוי אנונימיים וטכנולוגיות מעקב אחרות, על מנת שנוכל לספק את שירותינו, להציג בפניך מידע ופרסומים בהתאמה אישית ולשפר את חוויית המשתמש שלך. "עוגייה" הנה קובץ טקסט קטן המשמש, למשל, לאיסוף מידע אודות פעילותך בשירותים על מנת לאחזר מידע שנמסר קודם לכן. "עוגיות" מסוימות וטכנולוגיות אחרות עשויות לכלול מידע הנדרש לאימות וזיהוי משתמשים. במסגרת פעילותו התקינה של השירות באפליקציה, תיתכן שמירה של "עוגיות" זמניות על גבי המכשיר ממנו מתבצעת הפעלת האפליקציה. מרבית הדפדפנים מאפשרים לך לשלוט בקובצי עוגיות, כולל אם לקבל אותם או לא וכיצד להסיר אותם. ברוב הדפדפנים, אתה יכול להגדיר כי יודיעו לך אם תקבל קובץ עוגייה, או שתבחר לחסום קובצי עוגיות באמצעות הדפדפן/המכשיר שלך.

7. כלים אנליטיים.

7.1. אנו משתמשים בכלי שנקרא "Google Analytics" כדי לאסוף מידע אודות השימוש באפליקציה. Google Analytics אוסף מידע כגון התדירות שבה משתמשים מבקרים באפליקציה, באילו דפים מבקרים כאשר עושים זאת, ובאיזה אתרים אחרים השתמשו לפני שהגיעו לאפליקציה. אנו משתמשים במידע שאנו מקבלים מ- Google Analytics כדי לשמר ולשפר את שירותינו. אנו לא משלבים את המידע שנאסף באמצעות השימוש ב- Google Analytics עם מידע אישי מזהה. היכולת של גוגל להשתמש ולשתף מידע שנאסף על-ידי Google Analytics אודות הביקורים שלך והשימושים שלך, הינה כפופה למגבלות הנקובות בתנאי השירות של Google Analytics, אשר הינם זמינים בכתובת: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/us/ , ומדיניות הפרטיות של Google, אשר הינה זמינה בכתובת: https://policies.google.com/privacy. אתה יכול ללמוד יותר על האופן שבו Google אוספת ומעבדת נתונים, בייחוד בקשר עם Google Analytics בכתובת: http://www.google.com/policies/privacy/partners/. אתה יכול למנוע את השימוש במידע שלך על ידי Google Analytics על ידי הורדה והתקנה של דפדפן Google Analytics Opt-out Add-on, אשר זמין בכתובת: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

7.2. החל"צ אוספת נתונים ומבצעת ניתוחים סטטיסטיים אודות השימוש באפליקציה בעצמה או באמצעות חברות אחרות. החברות אוספות ומנתחות מידע על היקף השימוש באפליקציה, תדירותו, מקורות הגישה של המשתמשים לאפליקציה וכיוצא בזה. המידע הנאסף הוא סטטיסטי במהותו, והוא נועד לצרכי ניתוח, מחקר ובקרה והחל"צ רשאית לעשות בו שימוש, לרבות להעבירו לצד שלישי, לפי שיקול דעתה. החל"צ שומרת לעצמה את הזכות לעשות שימוש בכלים אנליטיים נוספים.

8. שימוש במידע אנונימי. אנו עשויים להשתמש במידע אנונימי (שאינו מאפשר זיהוי של משתמש בודד, כגון מידע סטטיסטי מצטבר אודות השימוש באפליקציה שלנו) או לחשוף אותו לצד שלישי על מנת לשפר את השירותים שלנו ולשפר את חווייתך את השירותים.

9. קישורים למוצרי צד שלישי. האפליקציה עשויה לאפשר לך ליצור אינטראקציה עם או להכיל קישורים לחשבון צד שלישי שלך ולאתרי צד שלישי אחרים, אפליקציות ושירותים שאינם בבעלותנו או בשליטתנו (כל אחד מהם "שירות צד שלישי"). אנו לא אחראים לנהלי הפרטיות או לתוכן של שירותיי צד שלישי. שים לב ששירותי צד שלישי עשויים לאסוף ממך מידע אישי. בהתאם לכך, אנו ממליצים לך לקרוא את התנאים וההגבלות ומדיניות הפרטיות של כל שירות צד שלישי בו תבחר להשתמש או לתקשר איתו.

10. אבטחה. החל"צ מיישמת מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי החל"צ. עם זאת, ולמרות שאנו שואפים לעשות שימוש באמצעים מקובלים וסבירים על מנת להגן על המידע האישי שלך, החל"צ אינה מתחייבת שהאפליקציה או שירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע. אם יש לך שאלות כלשהן לגבי אבטחה בשירות או לגבי סודיות, תוכל ליצור איתנו קשר בכתובת המייל:

info@solidarity-foundation.org.il.

11. הזכויות שלך והגנה על הפרטיות שלך. אנחנו מכבדים את זכותך לפרטיות ומעוניינים לשמור רק מידע נדרש, עדכני ומדויק. חשוב לנו שתדע, שהנך רשאי לעיין במידע עליך המצוי אצלנו, וככל שתמצא שמידע זה אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, אתה רשאי לפנות אלינו בבקשה מפורטת לתקן או למחוק את המידע כאמור, בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, תשמ"א – 1981. אנו מזמינים אותך לפנות אלינו בנושא זה ובכל שאלה שנוגעת לפרטיות שלך בציון הפרטים הרלוונטיים או באמצעות הדרכים הבאות: בדוא"ל: info@solidarity-foundation.org.il. ו/או באמצעות חשבון הוואטספ שלנו, במספר: 972-52-329-9519+.

12. פרטיות ילדים. האפליקציה אינה מיועדת למי שלא מלאו לו 18 שנים. אין בכוונתו לאסוף מידע אישי אודות ילדים מתחת לגיל 18 וככל שאינך מורשה להשתמש באפליקציה – אנא המנע מכך וממסירת כל מידע אישי הנוגע אליך.

13. דין ומקום שיפוט. על מדיניות הפרטיות יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, ואך ורק לבית המשפט בתל-אביב תהא הסמכות הבלעדית והייחודית בכל תביעה בקשר למדיניות פרטיות זו.

14. מיזוג, מכירה או שינוי מבנה תאגידי. במקרה שאנו נרכשים על ידי או ממוזגים עם ישות צד שלישי, או במקרה של חדלות פירעון או אירוע דומה, אנו שומרים לעצמנו את הזכות להעביר או להקצות מידע אישי בנוגע לאירועים הנ"ל.

 

15. אם יקבע בפסק דין או בהחלטה שיפוטית סופי/ת וחלוט/ה כי אין תוקף לחלק כלשהו במדיניות פרטיות זו, יהא בטל אותו חלק בלבד וכל שאר חלקי מדיניות פרטיות זו יעמדו בתוקפם וימשיכו לחייב אותך.

 

עודכן לאחרונה: מרץ 2022.