top of page

The break-even point - the step every business wishes to reach

השקעה קטנה או גדולה, זה לא משנה - כל עסק מתחיל מהשקעה כספית מסוימת.

למעשה, כל עסק בתחילת דרכו מפסיד כסף!

זה נשמע מאיים, ולמעשה זו הסיבה שמרבית מהיזמים נמנעים מהקמת עסק עצמאי. רק אלה שלא נרתעים מהעניין, לוקחים את זה בחשבון ונערכים מראש, יכולים לצמוח ולפתח את העסק שלהם בהצלחה.


אז איך מקבלים החלטה?

לפני שאנחנו בכלל מתחילים, נבחן כמה מספרים שיציגו לנו את נקודת האיזון - הנקודה שממנה והלאה העסק מפסיק להפסיד ומתחיל להרוויח. נקודת האיזון תשמש אותנו בתחילת הדרך אבל תהיה משמעותית לא פחות גם בהמשך. זו הנקודה בה סך המכירות/הכנסות המצטברות שווה לסך ההוצאות המצטברות, כלומר מאפסת אותו.


נקודת האיזון מאפשרת להיות בשליטה ובקרה על העסק, ומסמנת לנו את הרגע שממנו נתחיל לקצור פירות ולהניב רווחים. ע"י פעולות חשבון פשוטות נוכל לדעת מה מידת ההשקעה הצפויה, את מידת ההכנסה הנדרשת וכך לחזות את הזמן המשוער להגעה לנקודת האיזון.


נקודת האיזון של העסק חשובה מאוד לא רק בשלבי ההקמה של העסק. למעשה, ניתן להגדיר את נקודת האיזון כנקודה שנעה עם ההתפתחות של העסק.

למה אנחנו מתכוונים?

במצבים של הרחבת פעילות (פתיחת חנויות, הקמת אתר מכירות, מערך שירות שליחים, גישה לשווקים חדשים) או במקרה של גידול משמעותי בהוצאות כמו עליית מחיר של חומרי גלם עיקריים, כדאי שנהיה מחוברים למספרי ההכנסות אל מול ההוצאות בעסק ונבנה תמונת מצב חדשה שתגדיר לנו נקודת איזון חדשה.

מעוניינים לחשב את נקודת האיזון? התחברו לאפליקציית WeR1, הכנסו ל-WeLeaRn >> פרק "נקודת האיזון", שם מחכה לכם "מחשבון נקודת האיזון" שיסייע לכם לחשב את נקודת האיזון של העסק בקלות ובמהירות.


ולמקרה שתרצו להעמיק ברציונל...

בגדול - העריכו את הרווח הגולמי שמשקף את מכירת המוצרים/שירותים, והפחיתו ממנו את עלויות הייצור/האספקה.

ובקטן – חלקו את הוצאות העסק להוצאות קבועות (כמו ארנונה וחשבונות) והוצאות משתנות (כאלו שגדלות פר יחידת מוצר שנמכרת).

לדוגמא:

נספר על עסק לייבוא ומכירת צליות.

צלייה נמכרת ב-3,000 ₪ בעוד עלות יבוא צלייה כולל התקנה ושכר עובדים עומד על 1,500 ₪ ליחידה שזה 50% ממחיר המכירה.

  • הוצאות קבועות חודשיות = 30,000 ₪ מסומן X בנוסחה (לדוגמה ארנונה וחשבונות)

  • הוצאות משתנות = 50% ממחיר המכירה בדוגמה זו, מסומן Y בנוסחה (לדוגמה עלויות חומרי גלם)

הנוסחה שלנו היא X/Y)/100) ואם נכניס את המספרים -> 30,000/(50100)

אם כך, נקודת האיזון של העסק למכירת צליות תתממש ב60,000 ₪. כלומר העסק צריך למכור כל חודש 20 ציליות כדי לא להפסיד. החל מהצלייה ה-21 העסק יתחיל להרוויח.

רוצים דוגמא נוספת?

נועה, אמנית מוכשרת שרוצה לפתוח גלריה במרכז העיר, מאמינה שתמכור לפחות שני ציורים בשבוע. היא יודעת שמחיר המכירה לכל ציור שלה עומד על 1,100 ₪.

נועה הניחה על גבי הטבלה את המספרים הבאים:

נועה יודעת שתצליח למכור 2 ציורים בשבוע, שזה 9 ציורים בחודש, שייצרו הכנסה של 9,900 ₪, ובנוסף, נועה יודעת על עלויות הייצור החודשיות המשתנות שלה – עלות רכישת חומרי היצירה.

בחישוב פשוט נועה יכולה לדעת מראש שנקודת האיזון שלה תתממש לאחר 10 חודשים בהנחה שהיא אכן תמכור 9 ציורים בחודש. מעבר לכמות מכירות זו (9 ציורים) נועה תייצר רווח ומתחת לכמות מכירות זו היא תפסיד כסף מידיי חודש. לאחר 10 חודשים, נקודת האיזון החודשית של נועה תהיה מכירה של 8 ציורים (נקבעה נקודת איזון חדשה כיוון שעלות השיפוץ התקזזה), מתחת לכמות מכירות זו (8 ציורים) היא תסיים את החודש בהפסד, ומעל כמות מכירות זו, נועה תסיים את החודש ברווח. בנוסף, נועה צריכה להפריד בין הוצאות קבועות חודשיות – שכירות, חשמל וארנונה, שמשפיעות על נקודות האיזון בצורה חודשית קבועה, לבין הוצאות קבועות חד פעמיות (שיפוץ) שהיא צריכה להחזיר את ההשקעה בגינם באופן חד פעמי.

רמת המודעות שלנו כמי שאחראיים על ההתנהלות הכלכלית בעסק תשפיע על קבלת ההחלטות ותוביל אותנו להערכות מוקדמת בפני שינויים וצמצום נזקים. מחיפוש מקורות מימון נוספים לחודשים הראשונים, ואולי אפילו שינוי קונספט עסקי. במידה ותרצו, ניתן להיעזר ברואה חשבון להכוונה וקבלת המלצות.

1 view0 comments

Comments


Menu
bottom of page